صفحه اصلي|چندرسانه اي|مراكز آموزشی |English|پست الكترونيكي|ارتباط با ما|آموزش مجازي|چندرسانه اي|سایت جدید

آموزشهای فنی و حرفه ای به چه شیو ه ای می تواند باعث توسعه اشتغال پایدار در کلانشهر تهران گردد؟

آموزش فناوریهای نوین
آموزش های مهارتی کوتاه مدت
آموزش مهارت های بین رشته ای
آموزش استاد - شاگردی نوین

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

آدرس وب سایت مراکز آموزشی
مرکز شماره 9دی آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://center9dey.tehrantvto.ir
مرکز 1 آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz1.tehrantvto.ir
مرکز 2 آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://www.sohitvto.ir
مرکز 3 (خواهران) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz4w.tehrantvto.ir
مرکز 4 (برادران ) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz4m.tehrantvto.ir
مرکز 5 آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz5.tehrantvto.ir
مرکز 6 (کهریزک) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz6.tehrantvto.ir
مرکز 7 آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz7.tehrantvto.ir
مرکز 8(زعفرانیه) آموزش فنی وحرفه ای استان تهرانhttp://center8.tehrantvto.ir
مرکز 9 (مشیریه)آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://center9.tehrantvto.ir
مرکز 9 دی آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttps://centre9thdey.tehrantvto.org/
مرکز 10(پیشوای ورامین) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://varamintvto.ir
مرکز 11 (دماوند)آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz11.tehrantvto.ir
مرکز 12 (خواهران دماوند) آموش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz22.tehrantvto.ir
مرکز 13(خواهران) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://center13.tehrantvto.ir
مرکز 14 (خواهران) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz14.tehrantvto.ir
مرکز 15(برادران) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz15.tehrantvto.ir
مرکز 16 (پاکدشت) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz16.tehrantvto.ir
مرکز 17(شهرری) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttps://17fani.ir/
مرکز 19 (شهریار) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz19m.tehrantvto.ir
مرکز 20 (رباط کریم) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://robatkarimtvto.ir
مرکز 21(اقدسیه) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://centre21.tehrantvto.org/
مرکز 22 (خوداشتغالی) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://www.tehrantvto.ir
مرکز25 (ورامین ) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz25.tehrantvto.ir
مرکز 26 (فیروز کوه) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz26.tehrantvto.ir
مرکز 28 (بهارستان) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz28.tehrantvto.ir
مرکز 29 (قدس) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://markaz29.tehrantvto.ir
مرکز 30 (پردیس) آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانhttp://center30.tehrantvto.irصفحه اصلي|نقشه سايت|English|پست الكترونيكي|ارتباط با ما|آموزش مجازي
بازديدکنندگان اين صفحه: 1393801 | بازديدکنندگان امروز: 3112 | کل بازديدکنندگان: 33852270 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/0937 ثانيه